O nama

Kompanija B2 Kapital d.o.o. osnovana je u septembru 2014. godine. U razdoblju do danas postala je lider u pružanju finansijskih usluga u naplati i upravljanju potraživanjima, uvodeći na tržište inovativni norveški model poslovanja.

Kao i naš osnivač, Grupa B2Holding ASA sa sjedištem u Oslu u Norveškoj, posebno smo usmjereni na poboljšanje likvidnosti naših klijenata otkupom otvorenih potraživanja, u čemu primjenjujemo međunarodnu stručnost i najbolje svjetske prakse Grupe, kao i iskustvo i profesionalnost naših zaposlenih. Prilagođavamo se tržišnim uslovima i zahtjevima klijenata, uvijek tražeći nove, inovativne alate i ideje kako bismo unaprijedili naše aktivnosti i efikasno i profesionalno upravljali vašim zahtjevima.

Klijentima koji imaju problema u ispunjavanju finansijskih obaveza pomažemo u prevazilaženju poteškoća i finansijskoj stabilizaciji. U nastojanju da pronađemo sporazum, nudimo fleksibilnost za otplatu dugovanja, uvijek koristeći individualan i etičan pristup i pokazujući najviši nivo razumijevanja za svakog pojedinca.

INFORMACIJE O DRUŠTVU:

Naziv kompanije: B2 Kapital d.o.o. Podgorica
Naziv djelatnosti: Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Šifra djelatnosti: 6810

Lokacija: Trg Nezavisnosti 1/I , 81000 Podgorica, Crna Gora
E-mail: office@b2kapital.me

Direktor: Kristina Marković

MB: 50706849   
PIB: 03011666

Banka: Addiko Bank Crna Gora
Račun: 555-9001558266-27

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.